Top

Beleid


De werkzaamheden van het kantoor zijn gericht op het uitvoeren van beschermingsbewind. Dit betekent dat de medewerkers gericht zijn op het (her)structureren, beheren en beschermen van het vermogen van de cliënt.

T&O Bewindvoering vindt het belangrijk dat de werkzaamheden efficiënt en correct worden uitgevoerd en dat medewerkers op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Om deze kwaliteit te waarborgen volgen medewerkers jaarlijks trainingen welke gericht zijn op kennisvergroting en/of verbeteringen van vaardigheden.

Daarnaast wordt jaarlijks rekening en verantwoording afgelegd aan de kantonrechter, wat gezien moet worden als extra controle op de uitgevoerde werkzaamheden.