Top

Acceptatie criteria


T&O Bewindvoering  weigert in principe geen cliënten. Ook schulden zijn geen aanleiding om cliënten te weigeren. Echter bij problematische schulden wordt samengewerkt met een WSNP - bewindvoerder. Problematisch zijn schulden welke groter zijn dan driemaal het netto inkomen, wanneer er beslag op loon of uitkering ligt of schulden waarbij er geen afloscapaciteit is, etc.
 
Daarnaast verwacht T&O Bewindvoering volledige medewerking van haar cliënten om samen tot goede resultaten te komen. Dit betekent dat T&O Bewindvoering ervan uitgaat dat de cliënt achter de aanvraag van het bewind staat en op een welwillende manier mee werkt aan het behartigen van zijn of haar belangen. Het is zowel in belang van de cliënt als van T&O Bewindvoering dat de cliënt weet wat beschermingsbewind inhoudt en welke werkwijze
T&O Bewindvoering hierbij hanteert.